Fakultet primenjenih nauka- Niš, Univerzitet "Union- Nikola Tesla" Beograd

Opis firme

Fakultet primenjenih nauka sa sedištem u Nišu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta “Union – Nikola Tesla” Beograd.

Prednosti koje studiranje na Fakultetu primenjenih nauka pruža budućim studentima:

1. Obezbeđena praksa u uspešnim kompanijama i zapošljavanje najboljih.
2. Primena novih tehnologija u radu.
3. Zagarantovano primenljivo stručno znanje.
4. Dostupnost, posvećenost i ljubaznost profesora.
5. Jeftinije školarine.
6. Obezbeđena literatura.

Kao inovativna visokoškolska ustanova, Fakultet primenjenih nauka, pruža mogućnost studiranja akreditovanih osnovnih akademskih studija na sledećim smerovima:

  • Drumski saobraćaj
  • Poslovna informatička ekonomija
  • Savremene tehnologije hrane
  • Novi izvori energije
  • Primenjena psihologija
  • Primenjena ekologija.

Akreditovani smerovi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog ambijenta i usklađeni su sa principima dualnog obrazovanja. Svim svojim studentima, Fakultet obezbeđuje stručnu praksu u uspešnim kompanijama i na taj način omogućuje im sticanje radnog iskustva u toku školovanja.

Pored obezbeđivanja eminentnog nastavnog kadra i stručne prakse, Fakultet sprovodi kurseve i obuke, pri čemu će se izdavati sertifikati, koji će upotpuniti njihove radne biografije prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Vizija Fakulteta je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera i ekonomista, kroz razvoj i primenu nauke i znanja, prakse i veština.

Misija Fakulteta karakteriše prepoznatljiv centar u obrazovanju, koji svoj uspeh bazira na visokom kvalitetu nastave, naučno-istraživačkog rada i konsaltinga.

Naš osnovni cilj je da, angažovanjem i ulaganjem maksilmalnog napora u radu, Fakultet primenjenih nauka bude prepoznat široj javnosti i konkurentan na „tržištu znanja i nauke“.

Poslovni podaci
PIB
110272699
MATIČNI BR.
17909380
ŽIRO RAČUN
105 - 10909 - 88
KATEGORIJA
Škole i edukacija
POTKATEGORIJA
Fakulteti
Kontakt podaci

Radno vreme

Ponedeljak
08:00 - 20:00
Utorak
08:00 - 20:00
Sreda
08:00 - 20:00
Četvrtak
08:00 - 20:00
Petak
08:00 - 20:00
Subota
-
Nedelja
Zatvoreno

Društvene mreže

Fakultet primenjenih nauka- Niš, Univerzitet "Union- Nikola Tesla" Beograd na Facebook-u

Ovo je vaša firma?

Ukoliko je ovo Vaša firma, kontaktirajte nas za validaciju.